+421 915 530 555 info@dddental.sk

RTG - zobrazovacie techniky

Zobrazovacie techniky sú neoddeliteľnou súčasťou diagnostického procesu v zubnej ambulancii. To čo nevidíme voľným okom, to vizualizujeme rontgenovým vyšetrením. Tento diagnostický postup sa používa takmer pri každom stomatologickom ošetrení. V našej ambulancii Vám ponúkame komplexnú RTG diagnostiku najmodernešími prístrojmi.

 

Intraorálny RTG prístroj

Detailný obraz zubov sa indikuje v preventívnom, konzervačnom a endodontickom zubnom lekárstve. Na snímke je detailne zachytená príslušná časť zuba a zobrazuje nám štruktúry voľným okom neviditeľné. Snímky, ktoré sa týmto prístrojom zhotovujú sú:

  1. Intraorálna periapikálna snímka – je viditeľná konkrétna skupina zubov od klinickej korunky až po hrot koreňa zuba a príslušnú časť alveolárnej kosti
  2. BTW – záhryzová snímka – táto projekcia je indikovaná v prípade diagnostiky zubného kazu, na snímke sú viditeľné klinické korunky horného a dolného zuboradia príslušnej strany čeľuste a sánky.


Extraorálny RTG prístroj – NewTom GIANO

Komplexné zobrazenie zubných oblúkov a príslušnej časti tvárových kostí a spánkovo - sánkového kĺbu sa robí extraorálnym snímkovaním.

  1. 1, panoramatická RTG snímka – ide o dvojrozmerný obraz oboch zubných oblúkov, kĺbu a časti čeľuste a sánky
  2. 2, telerontgenová snímka – je indikovaná dvojrozmerná snímka pacienta z profilu pri ortodontickej liečbe
  3. 3, CBCT – snímka zachytávajúca trojrozmerný obraz čeľuste a sánky a zubných oblúkov. Zhotovuje sa pri chirurgicky plánovaných výkonoch – extrakcie zubov múdrosti, implantácii ale aj pri hodnotení endodontickej liečby
  4. 4, 3D projekcia TMK – projekcia poskytuje trojrozmernú vizualizáciu štruktúr spánkovo – sánkového kĺbu