+421 915 530 555 info@dddental.sk

Kongresy

www.ikekosice.sk

Medzinárodné stretnutie IKE 2024

DDDental s.r.o. spoluorganizuje v dňoch 26.4. – 27.4.2024 15. ročník "Medzinárodné stomatologické stretnutie"

Medzinárodné stretnutie IKE 2023

DDDental s.r.o. spoluorganizuje v dňoch 21.4. – 32.4.2022 14. ročník "Medzinárodné stomatologické stretnutie"

Medzinárodné stretnutie IKE 2022

DDDental s.r.o. spoluorganizuje v dňoch 29.4. – 30.4.2022 13. ročník "Medzinárodné stomatologické stretnutie"

Medzinárodné stretnutie IKE 2019

DDDental s.r.o. spoluorganizuje v dňoch 24.5. – 25.5.2019 12. ročník "Medzinárodné stomatologické stretnutie"

Medzinárodné stretnutie IKE 2018

DDDental s.r.o. spoluorganizuje v dňoch 20.4. – 21..4.2018 11. ročník "Medzinárodné stomatologické stretnutie"