+421 915 530 555 info@dddental.sk

Implantologická liečba

Čo je vlastne implantát ?

Je to náhrada koreňa zuba zavedená do kosti čeľuste alebo sánky. Umožňuje pacientovi nahradiť stratu jedného, alebo aj všetkých zubov, a to všetko bez poškodenia vedľajších zubov brúsením. Ponúka vlastné zuby aj v situáciách, kde konvenčná protetika dáva možnosť „ vyberacích " zubov ( snímateľná náhrada). Implantologická liečba pozostáva z dvoch fáz.

Prvá je chirurgická - zavedenie implantátu do kosti. Po vhojení, čo znamená pevné zrastenie povrchu implantátu s kosťou, prichádza na rad druhá fáza – protetická – nasadenie samotnej zubnej náhrady.

Zavedenie zubného implantátu sa vykonáva v lokálnej, alebo zvodovej anestézii pri plnom vedomí pacienta. Implantáty sú valcovitého tvaru a sú titánové. Titán je materiál výborne tolerovaný ľudským telom (organizmom). Vhojovanie trvá rôzne dlhú dobu (približne 3 – 5 mesiacov), všetko závisí od množstva a kvality kosti pacienta. Dôležitá je teda ponuka kosti, podľa ktorej volíme individuálny prístup k pacientovi. Ak je potrebné, kosť dopĺňame (augmentácia).

Ďalším zákrokom pre vytvorenie dostatočného miesta pre zavedenie implantátu v čeľusti je výkon nazývaný sinus lift.

Pri vyšetrení sa zvážia všetky spomenuté náležitosti a pacientovi sa ponúkne optimálny liečebný plán. Po vhojení implantátu pokračujeme definitívnym protetickým ošetrením.

Galéria

 

PRED

PO

PRED

PO

PRED

PO

PRED

POČAS

PO