+421 55 622 7900 info@dddental.sk

MUDr. Jozef Ivančo, CSc.

MUDr. Jozef Ivančo, CSc. je vedúcim lekárom súkromného stomatologického pracoviska DDDental s.r.o. od roku 1997. Riadi tím odborníkov, ktorý sa zameriava na komplexnú stomatologickú starostlivosť.

V DDDental s.r.o. sa špecializuje na implantológiu, endodonciu a estetickú stomatológiu .

Pred založením DDDental s.r.o. pôsobil Dr. Ivančo na I. Stomatologickej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Počas pôsobenia na tejto klinike úspešne absolvoval atestačné skúšky zo stomatológie a parodontológie a obhájil vedeckú hodnosť CSc. Pravidelne absolvuje odborné stáže, semináre a prednášky na stomatologických pracoviskách v Českej republike, Švajčiarsku a Taliansku.

Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach, odbor stomatológia. Je členom Českej společnosti pro implantologii, Implantologického klubu České republiky a Slovenskej komory zubných lekárov.

Pravidelne organizuje medzinárodný stomatologický kongres (ikekosice.sk).

ivanco@dddental.sk

Stomatológ / CEO

 

2000+

Spokojných pacientov

25000+

Ošetrení

22+

Rokov skúseností