+421 915 530 555 info@dddental.sk

Bc. Zlatica Kostičová

Bc. Zlatica Kostičová

Bc. Zlatica Kostičová, dentálna hygienička, je členkou odborného tímu DDDental s.r.o. od roku 2007.

Je absolventkou Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove v odbore dentálna hygiena. Externe vyučuje na Klinike dentálnej hygieny Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity. Absolovovala viaceré odborné stáže na stomatologických pracoviskách v zahraničí.

info@dddental.sk

Dentálna hygienička