+421 915 530 555 info@dddental.sk

MUDr. Marcela Šestáková, PhD.

MUDr. Marcela Šestáková, PhD.

MUDr. Marcela Šestáková, PhD. pracuje v DDDental s.r.o. od roku 2012. Špecializuje sa na konzervačnú stomatológiu a protetiku.

Štúdium na LF UPJŠ v Košiciach ukončila r. 2005. V roku 2008 úspešne absolvovala kvalifikačnú skúšku I. stupńa. V rokoch 2009 - 2011 pracovala ako stomatológ na Seychellských ostrovoch.

Okrem prace v DDDental s.r.o., pôsobí aj ako vysokoškolský učiteľ na 1. stomatologickej klinike LF UPJŠ v Košiciach.

info@dddental.sk

Stomatológ