+421 915 530 555 info@dddental.sk

Medzinárodné stomatologické stretnutie 15. ročník

 

Košice, 26.4. – 27.4.2024

Organizátori:
Prof.  MUDr. Neda Markovská, CSc.
IKEDENT o. z., Košice - MUDr. Jozef Ivančo, CSc.

V spolupráci s:
Slovenská lekárska spoločnosť,
Slovenská parodontologická spoločnosť

 

Program:       

26. apríl 2024 (piatok):                           

Workshop 1:  
10:00 - 12:00 BICON – short implants. Workshop vedie MUDr. Peter Chaloupka.
Maximálny počet účastníkov je 10, cena je 40 eur.
Workshop 2:  
08:00 - 12:30 Workshop vedie Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, PhD.
Maximálny počet účastníkov je 16, cena je 95 eur.
  Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, PhD.

OKAMŽITÉ OŠETŘENÍ BEZZUBÉ ČELISTI POMOCÍ 4 IMPLANTÁTŮ PRIMETAPER A SMARTFIX SYSTÉMU

08:00 – 10:00 Představení Smart fix systému – biologické principy, indikace a kontraindikace, předoperační vyšetření a analýza pacienta   chirurgické techniky, úskalí a výhody digitálního plánování výkonu protetická fáze, možné komplikace v protetické fázi – jejich prevence a možná řešení alternativní řešení místo ošetření bezzubé čelisti 4 implantáty
HANDS ON – praktický nácvik zaměřený na zavedení implantátů z volné ruky podle chirurgické měrky + provizionalizace
10:00 - 10:15 Prestávka
10:15 – 12:30 HANDS ON – praktický nácvik zaměřený na zavedení implantátů navigovaně, podle chirurgické šablony+ provizionalizace
12:30 Koniec kurzu
13:00 Úvodné slovo organizátorov
13:15 - 14:00 Dr.  Med. Dent. Alica Kovaľová-Muller (Geisingen, Nemecko): Parodontitis, periimplantitis.
14:00 - 14:15 Prestávka
14:15 - 15:15 Prof. Dr. Rolf Ewers (Viedeň, Rakúsko):
Bicon – short implants and Trinia.
15:15 - 16:15 MUDr. Peter Chaloupka, Christian Merkel (Mníchov, Nemecko):
All on 4 digitálnou cestou.
16:15 - 16:45 Prestávka
16:45 - 18:00 Prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, PhD. (Praha, ČR):
Augmentace vertikálních a horizontálních defektů laterálních úseků mandibuly
18:00 - 19:00 MUDr. Petr Barták (Praha, ČR):
Vplyv výšky abutmentů na stabilitu kostní tkáně v okolí krčků implantátů.
19:00 – 20:00 Diskusia
20:00 Spoločenský večer

 

27. apríl 2024 (sobota):

 

09:15 - 10:30 MUDr. Wanda Urbanová, PhD. (Praha, ČR):
Dentální implantáty u pacientů s rozštepem.
10:30 - 10:45 Prestávka (check -out)
10:45 - 12:00 MUDr. Matúš Cinzer (Bratislava, SR):
Spolupráca čeľustného ortopéda a implantológa.
12:00 - 13:00 MDDr. Martina Kyjovská-Čičváková, PhD., MHA (Košice, SR):
Mukogingiválna chirurgia.
13:00 – 14:00 Diskusia

SKZL pridelila 9 kreditov.

 

PROGRAM PRE DENTÁLNYCH HYGIENIKOV A ZUBNÝCH ASISTENTOV

(v novej sále s pohodlným školským sedením)

26. apríl 2024 (piatok) 13:00 – 19:00

13:00 - 14:15 Doc. MUDr. Kovaľová E., PhD.,
MDDr. Matuševská M.,  PhD., Bc. Germanová B.:

Hojenie tkanív parodontu. Nové možnosti minimálne invázivnej liečby v praxi DH.
Manažment „špecializačnej“ liečby: Ako aplikovať lokálne antibiotiká, lokálne využitie preparátov s kolagénom, náhradnou kosťou v spolupráci so zubným lekárom. VIDEÁ praktických postupov.
14:30 - 15:45 MDDr. Ivančová E., PhD., MHA, MDDr. Kyjovská-Čičváková M., PhD., MHA:
Č-O liečba u pacienta s parodontitídou - kazuistiky. Typy chirurgických výkonov na
mukogingiválnej oblasti a na parodonte – kazuistiky.
15:45 - 16:00 Prestávka
16:00 - 16:30 MDDr. Ivančová E., PhD., MHA (Košice, SR):
Dental monitoring, aplikácia, prvé výsledky.
16:30 -18:00 Dr. Med. Dent. Kovaľová-Muller A., Mgr. Targošová K., dr. Roshko O.: 
Nemikrobiálne poškodenie parodontu, TMK, zubov. Indikácia a zhotovenie
„Dlahy-chrániča“ v praxi DH.
18:00 - 19:00 Diskusia
20:00 Spoločenský večer
   

Pre dentálnych hygienikov a zubných asistentov je pridelených 6 kreditov.

Prihlásenie na workshop 1 na telefónnom čísle +421 903 723 743 alebo na mailovej adrese jveljacik@bicon.com. Workshop vedie MUDr. Peter Chaloupka.
Prihlásenie na workshop 2 na telefónnom čísle +421 903 747 760 alebo na mailovej adrese sanitaria@sanitaria.sk. Workshop vedie Prof. MUDr. René Foltán, PhD.

 

Miesto konania

Double Tree by Hilton, Hlavná 1, 040 01, KOŠICE

https://www.doubletree-kosice.com

 

Ubytovanie:

Email: reservations@hiltonkosice.sk, recepcia@hiltonkosice.sk
Tel.č.: +421 55 3251100 (
recepcia)
Rezervácie: +421 55 3251600

Pre účastníkov kongresu 2-lôžková izba standard 95 €, raňajky 22 €/osoba.
Miestna daň: 2,5 €/osoba/deň.
Možnosť  parkovania.

Ubytovanie je možné aj v blízkom kongresovom hoteli Centrum:
www.hotel-centrum.sk, info@hotel-centrum.sk rezervácie +421 902 755 755
Pre účastníkov kongresu 2-lôžková izba 89 € s raňajkami, 1-lôžková izba 77 € s raňajkami.
Miestna daň: 2,5 eur/osoba/deň. Možnosť parkovania.

Kongresový poplatok pre lekárov: 245 € (pre vyhotovenie faktúry prosíme zaslať fakturačné údaje)

Kongresový poplatok pre dentálnych hygienikov a zubných asistentov: 95 € (pre vyhotovenie faktúry prosíme zaslať fakturačné údaje)

V kongresovom poplatku je zahrnuté občerstvenie a spoločenský večer.

Platobné údaje pre kongresový poplatok: Platbu prosíme realizovať bezhotovostne prevodom.

IBAN:   SK84 0900 0000 0051 7821 7488
BIC:      GIBASKBX
Variabilný symbol:  042024
Správa pre príjemcu: Vaše priezvisko


Kontakt a prihlášky