+421 915 530 555 info@dddental.sk

Medzinárodné stomatologické stretnutie 13. ročník

Košice, 29. 4. – 30. 4. 2022

Organizátori:
Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. – hlavný odborník SR pre zubné lekárstvo
so Slovenskou komorou zubných lekárov - RKZL v Košiciach,
IKE DENT o.z., Košice - MUDr. Jozef Ivančo, CSc.

V spolupráci s:
Slovenská lekárska spoločnosť - Slovenská stomatologická spoločnosť,
Slovenská parodontologická spoločnosť,
Slovenská dentálnohygienická spločnosť,
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
                                                               
Program:       

29. apríl 2022 (piatok)                                 

Workshop 1:  
10:00-12:00 BICON short implants. Workshop je bez poplatku. Maximálny počet účastníkov je 10.
Workshop 2:  
10:00-12:00 Od jednoduchej implantácie k zložitejšej. Workshop je praktický a je bez poplatku.
Maximálny počet účastníkov je 16.
   
Úvodné slovo organizátorov  
13:30-14:30 Prof. MUDr. Šimůnek A., CSc., MUDr. Kopecká D., PhD. (Hradec Králové, ČR):
Kdy by měl parodontológ předat pacienta implantológovi?
14:30-14:50 Prestávka
14:50-16:15 Morgan Vincent J., D.M.D. (Boston, USA):
Unmatched Clinical Capabilities of Bicon short Implants and Trinia - simultánny preklad   
alebo
MUDr. Chaloupka P. (Mníchov, Nemecko):
Neúspechy v implantológii v privátnej praxi.
16:15-16:45 Prestávka
16:45-18:00 MUDr., MDDr. Stebel A., PhD., MHA (Banská Bystrica, SR):
Od jednoduchej implantácie k zložitejšej.
18:00-18:15 Prestávka
18:15-19:00 MUDr. Barták P. (Praha, ČR):
Vplyv výšky abutmentů na stabilitu kostní tkáně v okolí krčků implantátů.
20:00 Spoločenský večer s prekvapením

30. apríl 2022 (sobota)

 

09:15-10:30 MUDr. Andel P. (Hlohovec, SR): 
Trochu iný prístup.
10:30-11:00 Prestávka (check -out)
11:00-12:00 MUDr. Novotný R. (Košice, SR):
Maximálna interkuspidácia vs. centrická relácia – časť I.
12:00-13:00 MUDr. Novotný R. (Košice, SR):
Maximálna interkuspidácia vs. centrická relácia – časť II.
   
SKZL pridelila 8 + 4 kreditov.  

PROGRAM PRE DENTÁLNYCH HYGIENIKOV A ZUBNÝCH ASISTENTOV

29. apríl 2022 (piatok)

13:00-14:00 Doc. MUDr. Kovaľová E., PhD., MDDr. Ivančová E.  (Prešov, Košice, SR):
Efektivita práce v dentálnom tíme. Aké sú finančné náklady na ošetrenie pacienta. Finančný plán. Náklady na zriadenie praxe. Prehľad kompetencií, úloh a možností spolupráce jednotlivých pracovníkov pri preventívnych a liečebných výkonoch.
14:00-15:00 MDDr. Ivančová E., Doc. MUDr. Kovaľová E., PhD. (Košice, Prešov, SR):
Chyby a následky nekompletného vyšetrenia v dentálnej hygiene a v iných zdravotníckych odboroch
15:00-16:00 MDDr. Matuševská M., PhD., PhDr. Kovaľ A., PhD. (Prešov, SR):
Ergonómia v zubnej ambulancii a ako zvýšiť efektivitu asistencie v zubnej ambulancii – využitie tray systémov, pozitívny prínos štvorručnej práce, ergonomické sedenie, ekonomické objednávanie  a dopĺňanie materiálu.
16:00-17:00 MUDr. Klamárová T. (Prešov, SR):
Neinvazívna liečba kariologického pacienta.
17:00-19:00 Mgr. Hatalová H. (Prešov, SR):
Workshop: Manažment dentálnej hygieny u pacienta s implantátom.
   
  Pre dentálnych hygienikov a zubných asistentov je pridelených 6 kreditov.
   
20:00 Spoločenský večer s prekvapením

Pre dentálnych hygienikov a zubných asistentov je pridelených 6 kreditov.


Vincent J. Morgan, D.M.D. 

Vincent J. Morgan, D.M.D., a 1970 graduate of Tufts University School of Dental Medicine, leads the prosthetic team at his private group practice, the Implant Dentistry Centre in Boston, Massachusetts, USA. Doctor Morgan is responsible for the development of the Integrated Abutment Crown™ (IAC) – a revolutionary screwless and cementless implant restoration and TRINIA™, a metal-free fiber-reinforced CAD/CAM material with milled retentive copings for telescopic restorations. He is also the Editor of The Bicon Short Implant: A Thirty-Year Perspective.

Along with the other clinicians at the Implant Dentistry Centre, Doctor Morgan is responsible for the development and education of many of the restorative techniques of the Bicon Dental Implant System, which includes the immediate stabilization of Bicon implants and the extra-oral cementation of implant crowns.

 

Prihlásenie na workshop Bicon na telefónnom čísle +421 903 723 743 alebo na mailovej adrese jveljacik@bicon.com.
Prihlásenie na praktický workshop na telefónnom čísle +421 903 747 760 alebo na mailovej adrese sanitaria@sanitaria.sk. Workshop vedie MUDr. Stebel Adam.

 

Miesto konania: Double Tree by Hilton, Hlavná 1, 040 01, KOŠICE
https://www.doubletree-kosice.com

Ubytovanie:
E-mail: reservations@hiltonkosice.sk, recepcia@hiltonkosice.sk
Tel.č.: recepcia +421 55 3251 100, rezervácie +421 55 3251 600

Pre účastníkov kongresu 2-lôžková izba standard 70 €, raňajky 18 €/osoba.
Miestna daň:
1,5 €/osoba/deň.
Možnosť parkovania.

Ubytovanie je možné aj v blízkom kongresovom hoteli Centrum:
www.hotel-centrum.sk, info@hotel-centrum.sk
rezervácie +421 902 755 755

Pre účastníkov kongresu 2-lôžková izba 65 € s raňajkami, 1-lôžková izba 55 € s raňajkami.
Možnosť parkovania.

Kongresový poplatok pre lekárov: 185 €

Kongresový poplatok pre dentálnych hygienikov a zubných asistentov: 85 €

V kongresovom poplatku je zahrnuté občerstvenie a spoločenský večer.

Platobné údaje pre kongresový poplatok: Platbu prosíme realizovať bezhotovostne prevodom.

IBAN:   SK84 0900 0000 0051 7821 7488
BIC:      GIBASKBX
Variabilný symbol:  042022
Správa pre príjemcu: Vaše priezvisko

 


Kontakt a prihlášky: