+421 915 530 555 info@dddental.sk

Medzinárodné stomatologické stretnutie 12. ročník

Košice, 24. 5. – 25. 5. 2019

Organizátori:
Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. – hlavný odborník SR pre zubné lekárstvo
so Slovenskou komorou zubných lekárov - RKZL v Košiciach,
DDDental s.r.o., Košice - MUDr. Jozef Ivančo, CSc.

V spolupráci s:
Slovenská lekárska spoločnosť - Slovenská stomatologická spoločnosť,
Slovenská parodontologická spoločnosť
                                                               
Program:                                         

24. máj 2019 (piatok)  
09:00 -11:00 Workshop: BICON short implants.
Workshop je bez poplatku. Maximálny počet účastníkov je 20.
13:00 Úvodné slovo organizátorov
13:30 -15:00 MUDr. Peter Chaloupka, Christian Merkl (Mníchov, Nemecko):
Full-arch s krátkymi implantátmi s materiálom Trinia – nádej pre pacientov s veľkým nedostatkom kosti.
15:00 -15:30 Prestávka
15:30 -17:15 Dr. Yaniv Mayer. (Haifa, Izrael):
Soft tissue management around implants – simultánny preklad.
17:15 -17:45 Prestávka
17:45 -18:40 Prim. MUDr. P. Barták (Praha):
Okamžitá implantace v estetické oblasti.
18:40 -19:00 Prof. MUDr. T. Németh, Dr.Sc. (Praha):
Periimplantitída v terénni praxi.
20:00 Raut
   
25. máj 2019 (sobota)  
9:15 -10:15 MUDr. I. Čech (Piešťany):
Pokročilé resorpcie maxilly – rekonštrukcia kosti, protetické riešenia a ako predísť zložitým augmentáciám.
10:15 -11:00 Prestávka
11:00 -12:00 MUDr. P. Andel, PhD. (Hlohovec):
3D sken je len začiatok...
12:00 -13:00 MUDr. T. Klamárová (Prešov):
Mikrobiálna dysbióza ako základ vzniku orálnych ochorení.
   
  Obed
   

Informácie o workshope:

Prihlásenie na  telefónnom čísle +421 903 723 743 alebo na mailovej adrese jveljacik@bicon.com.

Miesto konania:

Kongres Hotel Roca, Južná trieda 117, 040 01, KOŠICE, www.hotelrocakosice.sk 
Ubytovanie: e-mail: info@hotelrocakosice.sk, tel.: +421 55 685 41 27, mobil: +421 917 70 80 90
Jednoposteľová izba: 50 €; dvojposteľová izba: 60 €. Uvedené ceny sú vrátane raňajok.
Miestna daň 1,5 €/osoba/deň.
Možnosť parkovania aj vo dvore.

Kongresový poplatok: 150 € 
V kongresovom poplatku je zahrnuté občerstvenie počas oboch dní, spoločenský raut a sobotňajší obed.


Platby:  IBAN: SK91 0900 0000 0004 4594 3837
BIC: GIBASKBX
Variabilný symbol: 052019
Správa pre príjemcu: Vaše priezvisko
Možnosť platby aj na mieste podujatia.


Kontakt a prihlášky:
MUDr. Jozef Ivančo, CSc., ivancojo@yahoo.com, tel: +421 55 622 7900, +421 905 49 88 11
www.ikekosice.sk


SKZL prideľuje 6+4 kreditov.