Medzinárodné stomatologické stretnutie 13. ročník

 

UPOZORNENIE!

Na základe aktuálnej situácie na Slovensku spojenej s potenciálnou nákazou COVID 19 (koronavírus) je 13. ročník ike košice 2020 zrušený.

 

 

Košice, 24. 4. – 25. 4. 2020

Organizátori:
Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. – hlavný odborník SR pre zubné lekárstvo
so Slovenskou komorou zubných lekárov - RKZL v Košiciach,
DDDental s.r.o., Košice - MUDr. Jozef Ivančo, CSc.

V spolupráci s:
Slovenská lekárska spoločnosť - Slovenská stomatologická spoločnosť,
Slovenská parodontologická spoločnosť
                                                               
Program:                                         

24. apríl 2020 (piatok)  
Workshop 1:  
10:00-12:00 BICON short implants.
Workshop je bez poplatku. Maximálny počet účastníkov je 10.
Workshop 2:  
10:00-12:00 AstraTech EV Profile – Implantáty špeciálne navrhnuté v súlade s profilom hrebeňa.
Workshop je bez poplatku. Maximálny počet účastníkov je 16.
Úvodné slovo organizátorov  
13:30-14:30 Prof. MUDr. Šimůnek A., CSc., MUDr. Kopecká D., PhD. (Hradec Králové, ČR):
Kdy by měl parodontológ předat pacienta implantológovi?
14:30-14:50 Prestávka
14:50-16:15 Morgan Vincent J., D.M.D. (Boston, USA):
Unmatched Clinical Capabilities of Bicon short Implants and Trinia, a Metal-Free              
Restorative Material. Part I. - simultánny preklad
16:15-16:45 Prestávka
16:45-18:00 Morgan Vincent J., D.M.D. (Boston, USA):
Unmatched Clinical Capabilities of Bicon short Implants and Trinia, a Metal-Free      
Restorative Material. Part II. - simultánny preklad
18:00-18:15 Prestávka
18:15-19:00 Prim. MUDr. Barták P. (Praha, ČR):
Je sinus-lift vždy rutinní operací?
20:00 Spoločenský večer s prekvapením
   
25. apríl 2020 (sobota)  
09:15-10:30 MUDr. Andel P., PhD. (Hlohovec, SR): Trochu iný prístup.
10:30-11:00 Prestávka (check -out)
11:00-12:00 MUDr. Novotný R. (Košice, SR):
Maximálna interkuspidácia vs. centrická relácia – časť I.
12:00-13:00 MUDr. Novotný R. (Košice, SR):
Maximálna interkuspidácia vs. centrická relácia – časť II.
   

SKZL pridelila 6 + 4 kreditov.

 

PROGRAM PRE DENTÁLNYCH HYGIENIKOV A ZUBNÝCH ASISTENTOV

 

24. apríl 2020 (piatok)  
13:00-14:00 Doc. MUDr. Kovaľová E., PhD., MDDr. Ivančová E.  (Prešov, Košice, SR):
Efektivita práce v dentálnom tíme. Aké sú finančné náklady na ošetrenie pacienta. Finančný plán. Náklady na zriadenie praxe. Prehľad kompetencií, úloh a možností spolupráce jednotlivých pracovníkov pri preventívnych a liečebných výkonoch. Chyby a následky nekompletného vyšetrenia v dentálnej hygiene a v iných zdravotníckych odboroch.
14:00-15:00 MDDr. Ivančová E., Doc. MUDr. Kovaľová E., PhD. (Košice, Prešov, SR):
Chyby a následky nekompletného vyšetrenia v dentálnej hygiene a v iných zdravotníckych odboroch.
15:00-16:00 MDDr. Matuševská M., PhD., PhDr. Kovaľ A., PhD. (Prešov, SR):
Ergonómia v zubnej ambulancii a ako zvýšiť efektivitu asistencie v zubnej ambulancii – využitie tray systémov, pozitívny prínos štvorručnej práce, ergonomické sedenie, ekonomické objednávanie  a dopĺňanie materiálu.
16:00-17:00 PhDr. Ferko M. (Prešov, SR):
Manažment dentálnej hygieny u pacienta s implantátom.
17:00-18:00 PhDr. Bc. Andraščíková Ľ. MBA., Mgr. Hudáková L., PhD. (Prešov, SR):
Význam prevencie vzniku a šírenia nozokomiálnych infekcií v zubnej a dentálnohygienickej praxi.
18:00-19:00 MUDr. Klamárová T. (Prešov, SR):
Neinvazívna liečba kariologického pacienta.
20:00 Spoločenský večer s prekvapením
   

Pre dentálnych hygienikov a zubných asistentov je pridelených 6 kreditov.


Vincent J. Morgan, D.M.D.

Vincent J. Morgan, D.M.D., a 1970 graduate of Tufts University School of Dental Medicine, leads the prosthetic team at his private group practice, the Implant Dentistry Centre in Boston, Massachusetts, USA. Doctor Morgan is responsible for the development of the Integrated Abutment Crown™ (IAC) – a revolutionary screwless and cementless implant restoration and TRINIA™, a metal-free fiber-reinforced CAD/CAM material with milled retentive copings for telescopic restorations. He is also the Editor of The Bicon Short Implant: A Thirty-Year Perspective.

Along with the other clinicians at the Implant Dentistry Centre, Doctor Morgan is responsible for the development and education of many of the restorative techniques of the Bicon Dental Implant System, which includes the immediate stabilization of Bicon implants and the extra-oral cementation of implant crowns.

 

Prihlásenie na workshop Bicon na telefónnom čísle +421 903 723 743 alebo na mailovej adrese jveljacik@bicon.com.
Prihlásenie na workshop AstraTech na telefónnom čísle +421 903 747 760 alebo na mailovej adrese sanitaria@sanitaria.sk. Workshop vedie MUDr. Rastislav Kalist.

 

Miesto konania: Double Tree by Hilton, Hlavná 1, 040 01, KOŠICE
https://www.doubletree-kosice.com

Ubytovanie:
e-mail: reservations@hiltonkosice.sk, recepcia@hiltonkosice.sk
tel.: recepcia    +421 55 3251 100
       rezervácie +421 55 3251 600
Pre účastníkov kongresu dvojlôžková izba standard 70 €, raňajky 16 €/osoba.
Miestna daň: 1,5 €/osoba/deň.
Možnosť parkovania.

Ubytovanie je možné aj v blízkom kongresovom hoteli Centrum:
www.hotel-centrum.sk
Pre účastníkov kongresu 2-lôžková izba 65 € s raňajkami, 1-lôžková izba 55 € s raňajkami.
Možnosť parkovania.

 

Kongresový poplatok pre lekárov: 150 €
Kongresový poplatok pre dentálnych hygienikov a zubných asistentov: 75 €
V kongresovom poplatku je zahrnuté občerstvenie a spoločenský večer.

 

Platobné údaje pre kongresový poplatok:

IBAN:   SK91 0900 0000 0004 4594 3837
BIC:      GIBASKBX
Variabilný symbol:  042020
Správa pre príjemcu: Vaše priezvisko
Možnosť platby aj na mieste podujatia.

 

Kontakt a prihlášky:

MUDr. Jozef Ivančo, CSc., ivancojo@yahoo.com, mobil: +421 905 49 88 11
                                                                                          tel: +421 55 622 7900
www.ikekosice.sk

Podporte nás
dddental zubne implantaty