MDDr. Lenka Paulisová rod. Bodrucká

Ukončila LF UPJŠ v Košiciach roku 2009, špecializačný odbor Čeľustná ortopédia študovala na SZU v Bratislave, ukončená 2014.

Má vlastnú ambulanciu v Zlatých Moravciach, je externý doktorand LF UPJŠ v Košiciach. V DDDental pracuje od roku 2016 ako čeľustný ortopéd.

Podporte nás
dddental zubne implantaty