+421 915 530 555 info@dddental.sk

MUDr. Jozef Ivančo, CSc.

MUDr. Jozef Ivančo, CSc.

MUDr. Jozef Ivančo, CSc. je vedúcim lekárom súkromného stomatologického pracoviska DDDental s.r.o. od roku 1997. Riadi tím odborníkov, ktorý sa zameriava na komplexnú stomatologickú starostlivosť.

V DDDental s.r.o. sa špecializuje na implantológiu, endodonciu a estetickú stomatológiu .

Pred založením DDDental s.r.o. pôsobil Dr. Ivančo na I. Stomatologickej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Počas pôsobenia na tejto klinike úspešne absolvoval atestačné skúšky zo stomatológie a parodontológie a obhájil vedeckú hodnosť CSc. Pravidelne absolvuje odborné stáže, semináre a prednášky na stomatologických pracoviskách v Českej republike, Švajčiarsku a Taliansku.

Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach, odbor stomatológia. Je členom Českej společnosti pro implantologii, Implantologického klubu České republiky a Slovenskej komory zubných lekárov.

Pravidelne organizuje medzinárodný stomatologický kongres (ikekosice.sk).

ivanco@dddental.sk

Stomatológ / CEO