MUDr. Marián Kyseľ, PhD.

STOMATOLÓG

MUDr. Marián Kyseľ, PhD je členom odborného tímu DDDental.s.r.o. od roku 2002. Špecializuje sa na dentoalveolárnu a maxilofaciálnu chirurgiu.

Štúdium stomatológie absolvoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1980. Od jeho ukončenia pracuje na Oddelení ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie I. Stomatologickej kliniky UPJŠ v Košiciach najprv ako asistent, neskôr ako odborný asistent pre výuku medikov. Má atestáciu v odbore stomatológia a atestáciu II. stupňa z ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie. V roku 2006 obhájil PhD.

Pravidelne prednáša a publikuje v odbore. Absolvoval viaceré odborné stáže na stomatologických pracoviskách v Českej republike, Grécku, Fínsku a Taliansku.

Je ženatý, má 2 deti, žije v Košiciach. Zaujíma sa o počítačové novinky a obľubuje horskú turistiku.

Podporte nás
dddental zubne implantaty